Battery for laptop HP Compaq Presario CQ42-186TX CQ42 10.8V 5200mAh

Battery for laptop HP Compaq Presario CQ42-186TX CQ42 10.8V 5200mAh

RSD: 6,480.00 Din
Ex Tax: RSD: 5,400.00 Din
Product Code: laptop 0642 CQ42-1
SKU: 0642
Availability: In Stock
Viewed 8274 times

Item specifics

 • Color Black
 • Cell QTY 6
 • Voltage 10.8 V
 • Capacity 5200 mAh
 • Technology Li-Ion

Product Description

Baterija za laptop HP Compaq Presario CQ42-186TX  CQ42 10.8V 5200mAh ( HPCQ42LH, HCQ42-6 )

Part No:
 • 584037-001
 • 586006-321
 • 586006-761
 • 586007-242
 • 586007-541
 • 586028-341
 • 593550-001
 • 593557-800
 • 593563-001
 • 693553-001
 • HSTNN-CB0W
 • HSTNN-CBOX
 • HSTNN-Q50C
 • HSTNN-Q62C
 • HSTNN-I78C
 • HSTNN-I81C
 • HSTNN-IB0N
 • HSTNN-OB0Y
 • MU06
 • WD549AA
 • NBP6A175B1
 • 586006-121
 • 586006-361
 • 586007-001
 • 586007-251
 • 586007-542
 • 586028-421
 • 593553-001
 • 593558-800
 • 593563-800
 • 693663-001
 • HSTNN-CBOW
 • HSTNN-Q47C
 • HSTNN-Q51C
 • HSTNN-Q63C
 • HSTNN-179C
 • HSTNN-I83C
 • HSTNN-IB0X
 • HSTNN-YB0X
 • MU09
 • NBP6A174
 • WD548AA#ABB
 • 586006-141
 • 586006-541
 • 586007-121
 • 586007-322
 • 586007-851
 • 588178-141
 • 593554-001
 • 593561-001
 • 636631-001
 • 718755-001
 • HSTNN-F01C
 • HSTNN-Q48C
 • HSTNN-Q60C
 • HSTNN-Q64C
 • HSTNN-I79C
 • HSTNN-I84C
 • HSTNN-IB1E
 • HSTNN-UB0W
 • MU09XL
 • NBP6A174B1
 • WD549AA#ABA
 • 586006-241
 • 586006-741
 • 586007-141
 • 586007-421
 • 586028-321
 • 588178-541
 • 593555-001
 • 593562-001
 • 640320-001
 • GSTNN-Q62C
 • HSTNN-F02C
 • HSTNN-Q49C
 • HSTNN-Q61C
 • HSTNN-178C
 • HSTNN-181C
 • HSTNN-CBOW
 • HSTNN-OB0X
 • HSTNN-UB1G
 • WD548AA
 • NBP6A175

 • Replacement for:
 • CQ42-152TX
 • CQ42-180TX
 • CQ42-192TX
 • CQ62-108TX
 • CQ42-108TU
 • HP Pavilion dm4-1008tx
 • HP Pavilion dm4-1014tx
 • HP Pavilion dm4t series
 • Compaq Presario CQ42-186TX
 • Compaq Presario CQ42-190TX
 • Compaq Presario CQ42-201TU
 • Compaq Presario CQ42-203AU
 • Compaq Presario CQ42-204AX
 • Compaq Presario CQ42-205TU
 • Compaq Presario CQ42-251TU
 • Compaq Presario CQ42-253TU
 • HP G62-100
 • HP G62-106SA
 • HP G62-120SL
 • HP G62t-100 CTO
 • HP G42 Series
 • HP G72-100 series
 • HP G72-250US
 • HP G72-259WM
 • HP G72T-200 CTO
 • HP G72-b27CL
 • HP G72-b54NR
 • HP G72-b62US
 • Compaq Presario CQ32
 • Presario CQ42-137TU
 • Presario CQ42-200
 • Presario CQ42-272TU
 • Presario CQ42-301AX
 • Presario CQ42-304AU
 • Presario CQ42-310AX
 • Presario CQ42-313AX
 • Presario CQ42-354TU
 • Presario CQ42-359TU
 • Presario CQ42-371TU
 • Presario CQ43-103TU
 • Presario CQ56-100XX
 • Presario CQ56-102EG
 • Presario CQ56-103EA
 • Presario CQ56-104CA
 • Presario CQ56-106SA
 • Presario CQ56-110SA
 • Presario CQ56-111SA
 • Presario CQ56-112SA
 • Presario CQ56-115EG
 • Presario CQ56-124CA
 • Presario CQ56-132SF
 • Presario CQ56-134EF
 • Presario CQ56-136SF
 • Presario CQ56-148SF
 • CQ58-200
 • CQ58-200EV
 • CQ58-200SO
 • CQ58-200SX
 • CQ58-201SG
 • CQ58-201SQ
 • CQ58-202EIA
 • CQ58-202SD
 • CQ58-202SR
 • CQ58-203EIA
 • CQ58-203SG
 • CQ58-203SP
 • CQ58-204EK
 • CQ58-205EZ
 • CQ58-206SD
 • CQ58-208EL
 • CQ58-210SW
 • CQ58-212SL
 • CQ58-216SL
 • CQ58-220SL
 • CQ58-225ER
 • CQ58-230SF
 • CQ58-237SF
 • CQ58-245SW
 • CQ58-250EK
 • CQ58-250SC
 • CQ58-250ST
 • CQ58-251SL
 • CQ58-251SR
 • CQ58-252SA
 • CQ58-252SS
 • CQ58-253SS
 • CQ58-255SC
 • CQ58-260SA
 • CQ58-265SO
 • CQ58-271SD
 • CQ58-276ER
 • CQ58-279ER
 • CQ58-281SR
 • CQ58-290SI
 • CQ58-300
 • CQ58-300SB
 • CQ58-300SQ
 • CQ58-301EE
 • CQ58-301SA
 • CQ58-301SO
 • CQ58-301SU
 • CQ58-302EK
 • CQ58-302SL
 • CQ58-303EIA
 • CQ58-303SM
 • CQ58-304EV
 • CQ58-304TU
 • CQ58-305SIA
 • CQ58-306SD
 • CQ58-308SC
 • CQ58-312SS
 • CQ58-315SL
 • CQ58-318SK
 • CQ58-320EB
 • CQ58-325ER
 • CQ58-331EA
 • CQ58-334SF
 • CQ58-344SG
 • CQ58-350EK
 • CQ58-350SM
 • CQ58-350SX
 • CQ58-351SM
 • CQ58-352EE
 • CQ58-353EO
 • CQ58-364SR
 • CQ58-375SR
 • CQ58-384SR
 • CQ58-386SR
 • CQ58-391SG
 • CQ58-C00
 • CQ58-D00SO
 • CQ58-D00SX
 • CQ58-D01SO
 • CQ58-D02SL
 • CQ58-D03SU
 • CQ58-D04SV
 • CQ58-D11SG
 • CQ58-D14SL
 • CQ58-D19SG
 • CQ58-D25SR
 • CQ58-D28SR
 • CQ58-D31SA
 • CQ58-D33SZ
 • CQ58-D40SA
 • CQ58-D44SZ
 • CQ58-D50SO
 • CQ58-D51SH
 • CQ58-D51SV
 • CQ58-D54SR
 • CQ58-D56ER
 • CQ58-D57EE
 • CQ58-D61EG
 • CQ58-D65SIA
 • CQ58-D70ED
 • CQ58-D75ER
 • CQ58-D80ER
 • CQ58-D90SG
 • CQ32-105TX
 • CQ32-109TX
 • Presario CQ62
 • Presario CQ62-103TU
 • Presario CQ62-106TU
 • Presario CQ62-109TX
 • Presario CQ62-112TU
 • Presario CQ62-114TX
 • Presario CQ62-200CA
 • Presario CQ62-202AU
 • Presario CQ62-204AX
 • Presario CQ62-210AX
 • Presario CQ62-211AX
 • Presario CQ62-215DX
 • Presario CQ62-220SA
 • Presario CQ62-229SA
 • Presario CQ62-251TU
 • Presario CQ62-263TX
 • Presario CQ62-305AX
 • Presario CQ62-309AU
 • Presario CQ62-355TU
 • Presario CQ62-360TX
 • Presario CQ62-a10EA
 • Presario CQ62-a20SA
 • Presario CQ62-a55SA
 • Presario CQ630
 • Envy 17-1001TX
 • Envy 17-1050ea
 • Envy 17-1104tx
 • Envy 17-1200
 • Envy 17-2000ef
 • Envy 17-2001xx
 • Envy 17-2009tx
 • Envy 17-2070nr
 • Envy 17-2096eg
 • Envy 17t-2000 CTO
 • G42-100
 • G42-301NR
 • G42-352TX
 • G42-361TX
 • G42-366TX
 • G42-369TU
 • G42-372TU
 • G42-380TX
 • G42-384TX
 • G42-388TX
 • G42t
 • G56-105SA
 • G56-108SA
 • G62
 • G62-105SA
 • G62-120ER
 • G62-452SA
 • G62-467TX
 • G62-a02SA
 • G62-a10SA
 • G62-a13EE
 • G62-a15EO
 • G62-a17SA
 • G62-a21EA
 • G62-a24SA
 • G62-a27SA
 • G62-a30SA
 • G62-a44EE
 • G62-a60SA
 • G62-b11SA
 • G62-b14SA
 • G62-b17EO
 • G62-b20SA
 • G62-b23SA
 • G62-b27EA
 • G72-100
 • G72-110SA
 • G72-a30SA
 • G72-b02SA
 • G72t
 • Pavilion dm4-1002tu
 • Pavilion dm4-1010eg
 • Pavilion dm4-1016tx
 • Pavilion dm4-1021tx
 • Pavilion dm4-1034tx
 • Pavilion dm4-1048tx
 • Pavilion dm4-1060sf
 • Pavilion dm4-1063he
 • Pavilion dm4-1080ea
 • Pavilion dm4-1100sa
 • Pavilion dm4-1107tx
 • Pavilion dm4-1116tx
 • Pavilion dm4-1121tx
 • Pavilion dm4-1150ca
 • Pavilion dm4-1160eo
 • Pavilion dm4-1162us
 • Pavilion dm4-1173cl
 • Pavilion dm4-1211tx
 • Pavilion dm4-1253cl
 • Pavilion dm4-1277sb
 • Pavilion dm4-1360ef
 • Pavilion dm4t-1100 CTO
 • Pavilion dv3-2225TX
 • Pavilion dv3-4020sp
 • Pavilion dv3-4030TX
 • Pavilion dv3-4057tx
 • Pavilion dv3-4102tx
 • Pavilion dv3-4121tx
 • Pavilion dv3-4207tx
 • Pavilion dv5-1208TX SE
 • Pavilion dv5-1233se
 • Pavilion dv5-1300
 • Pavilion dv5-2046la
 • Pavilion dv5-2134ca
 • Pavilion dv5-2144ca
 • Pavilion dv6-3000
 • Pavilion dv6-3010sa
 • Pavilion dv6-3025sa
 • Pavilion dv6-3031sa
 • Pavilion dv6-3035sa
 • Pavilion dv6-3045sa
 • Pavilion dv6-3048tx
 • Pavilion dv6-3056sa
 • Pavilion dv6-3067ea
 • Pavilion dv6-3085ea
 • Pavilion dv6-3100sa
 • Pavilion dv6-3112sa
 • Pavilion dv6-3115tx
 • Pavilion dv6-3118sa
 • Pavilion dv6-3122sa
 • Pavilion dv6-3130sa
 • Pavilion dv6-3150sa
 • Pavilion dv6-3299ea
 • Pavilion dv6-3350sf
 • Pavilion dv6-3355sf
 • Pavilion dv6-6000eg
 • Pavilion dv6-6002eg
 • Pavilion dv6-6005ea
 • Pavilion dv6-6007sg
 • Pavilion dv6-6008TX
 • Pavilion dv6-6013tu
 • Pavilion dv6-6025tx
 • Pavilion dv6-6042sf
 • Pavilion dv6-6054sf
 • Pavilion dv6-6090us
 • Pavilion dv7-4000
 • Pavilion dv7-4015sa
 • Pavilion dv7-4032eo
 • Pavilion dv7-4047ea
 • Pavilion dv7-4106TX
 • Pavilion dv7-4142eo
 • Pavilion dv7-6000
 • Pavilion dv7-6002sa
 • Pavilion dv7-6005tx
 • Pavilion dv7-6008sg
 • Pavilion dv7-6012sg
 • Pavilion dv7-6014tx
 • Pavilion dv7-6055ef
 • Pavilion dv7-6070sf
 • Pavilion dv7t-6000 CTO
 • Pavilion g4-1011nr
 • Pavilion g4-1015dx
 • Pavilion g4-1017tx
 • Pavilion g4-1020us
 • Pavilion g4-1022tx
 • Pavilion g4-1038tx
 • Pavilion g4-1049tu
 • Pavilion g4-1053TX
 • Pavilion g6-1005tu
 • Pavilion g6-1010tx
 • Pavilion g6-1013tx
 • Pavilion g6-1016tu
 • Pavilion g6-1025sf
 • Pavilion g6-1030ef
 • Pavilion g6-1040sf
 • Pavilion g6-1046ef
 • Pavilion g6-1050sf
 • Pavilion g7-1000eg
 • Pavilion g7-1001sg
 • Pavilion g7-1004eg
 • Pavilion g7-1006sg
 • Pavilion g7-1017cl
 • Pavilion g7-1023eg
 • Pavilion g7-1033cl
 • Pavilion g7-1040sf
 • Pavilion g7-1046sf
 • Pavilion g7-1051sf
 • Pavilion g7-1054sa
 • Pavilion g7-1081nr
 • CQ42-154TX
 • CQ42-181TX
 • CQ42-193TX
 • CQ42-106TU
 • HP Pavilion dm4-1000 seres
 • HP Pavilion dm4-1009tx
 • HP Pavilion dm4-1015tx
 • HP Compaq Presaio CQ32
 • Compaq Presario CQ42-187TX
 • Compaq Presario CQ42-195TX
 • Compaq Presario CQ42-202AU
 • Compaq Presario CQ42-203AX
 • Compaq Presario CQ42-204TU
 • Compaq Presario CQ42-206AU
 • Compaq Presario CQ42-252TU
 • HP Compaq Presaio CQ62 series
 • HP G62-100EB
 • HP G62-110SS
 • HP G62-140EL
 • HP G62-130
 • HP G42t Series
 • HP G72-130SB
 • HP G72-251NR
 • HP G72-260US
 • HP G72-a00 series
 • HP G72-b49WM
 • HP G72-b57CL
 • HP G72-b63NR
 • Presario CQ42-100
 • Presario CQ42-138TU
 • Presario CQ42-224TU
 • Presario CQ42-294TX
 • Presario CQ42-301TU
 • Presario CQ42-304TU
 • Presario CQ42-311AU
 • Presario CQ42-320CA
 • Presario CQ42-354TX
 • Presario CQ42-360TU
 • Presario CQ43
 • Presario CQ56
 • Presario CQ56-101SA
 • Presario CQ56-102SA
 • Presario CQ56-103EG
 • Presario CQ56-104SA
 • Presario CQ56-107SA
 • Presario CQ56-110US
 • Presario CQ56-111SG
 • Presario CQ56-113SA
 • Presario CQ56-115SA
 • Presario CQ56-129NR
 • Presario CQ56-133EF
 • Presario CQ56-134SF
 • Presario CQ56-142EF
 • Presario CQ56-154CA
 • CQ58-200EI
 • CQ58-200SG
 • CQ58-200SQ
 • CQ58-201EIA
 • CQ58-201SIA
 • CQ58-201SU
 • CQ58-202EK
 • CQ58-202SIA
 • CQ58-202SS
 • CQ58-203EK
 • CQ58-203SIA
 • CQ58-203SQ
 • CQ58-204SK
 • CQ58-205SB
 • CQ58-206SL
 • CQ58-208SZ
 • CQ58-211EC
 • CQ58-214SL
 • CQ58-217SL
 • CQ58-221SL
 • CQ58-225SL
 • CQ58-232SF
 • CQ58-241EA
 • CQ58-249EG
 • CQ58-250EM
 • CQ58-250SG
 • CQ58-250SU
 • CQ58-251SM
 • CQ58-251SU
 • CQ58-252SH
 • CQ58-253ES
 • CQ58-254SR
 • CQ58-255ST
 • CQ58-261EA
 • CQ58-265SX
 • CQ58-273SG
 • CQ58-276SD
 • CQ58-279SR
 • CQ58-282SG
 • CQ58-292SG
 • CQ58-300EB
 • CQ58-300SI
 • CQ58-300SR
 • CQ58-301ER
 • CQ58-301SG
 • CQ58-301SQ
 • CQ58-301SV
 • CQ58-302SA
 • CQ58-302SM
 • CQ58-303EL
 • CQ58-303SP
 • CQ58-304SA
 • CQ58-305EW
 • CQ58-305SW
 • CQ58-307EIA
 • CQ58-309SQ
 • CQ58-313ES
 • CQ58-315SW
 • CQ58-318SL
 • CQ58-320EW
 • CQ58-325SR
 • CQ58-331SA
 • CQ58-340SF
 • CQ58-345SG
 • CQ58-350ER
 • CQ58-350SQ
 • CQ58-351EO
 • CQ58-351SO
 • CQ58-352SE
 • CQ58-353SO
 • CQ58-365SR
 • CQ58-378SR
 • CQ58-385ER
 • CQ58-387SR
 • CQ58-392SG
 • CQ58-C10NR
 • CQ58-D00SQ
 • CQ58-D01ER
 • CQ58-D01SP
 • CQ58-D03SD
 • CQ58-D03SX
 • CQ58-D10EL
 • CQ58-D11SP
 • CQ58-D15SL
 • CQ58-D20SIA
 • CQ58-D28EA
 • CQ58-D29SG
 • CQ58-D31SF
 • CQ58-D35SF
 • CQ58-D40SF
 • CQ58-D50EL
 • CQ58-D50SQ
 • CQ58-D51SIA
 • CQ58-D52SI
 • CQ58-D55SO
 • CQ58-D56SE
 • CQ58-D57SE
 • CQ58-D61SG
 • CQ58-D66SG
 • CQ58-D70SD
 • CQ58-D75SR
 • CQ58-D80SR
 • CQ58-D99EG
 • CQ32-106TX
 • CQ32-110TX
 • Presario CQ62-100
 • Presario CQ62-104TU
 • Presario CQ62-108TU
 • Presario CQ62-110TU
 • Presario CQ62-112TX
 • Presario CQ62-115TX
 • Presario CQ62-201AU
 • Presario CQ62-202TU
 • Presario CQ62-206TU
 • Presario CQ62-210SA
 • Presario CQ62-212AX
 • Presario CQ62-215SA
 • Presario CQ62-220US
 • Presario CQ62-230EA
 • Presario CQ62-251TX
 • Presario CQ62-271TX
 • Presario CQ62-306AU
 • Presario CQ62-309AX
 • Presario CQ62-355TX
 • Presario CQ62-a00
 • Presario CQ62-a10SA
 • Presario CQ62-a25SA
 • Presario CQ62-a65SA
 • Presario CQ72
 • Envy 17-1002TX
 • Envy 17-1085eo
 • Envy 17-1190ea
 • Envy 17-1202TX
 • Envy 17-2000eg
 • Envy 17-2002xx
 • Envy 17-2012tx
 • Envy 17-2090eg
 • Envy 17t-1000 CTO
 • Envy 17t-2000 CTO 3D
 • G42-164LA
 • G42-303DX
 • G42-360TU
 • G42-364TX
 • G42-367CL
 • G42-370TU
 • G42-372TX
 • G42-381TX
 • G42-385TX
 • G42-394TX
 • G42t-300 CTO
 • G56-106EA
 • G56-109SA
 • G62-100
 • G62-106SA
 • G62-400
 • G62-454TU
 • G62-468TX
 • G62-a03SA
 • G62-a11SE
 • G62-a13SA
 • G62-a15SA
 • G62-a18SA
 • G62-a21SA
 • G62-a25EA
 • G62-a28SA
 • G62-a38EE
 • G62-a44SA
 • G62-b00SA
 • G62-b12SA
 • G62-b15SA
 • G62-b17SA
 • G62-B20so
 • G62-b24SA
 • G62-b27SA
 • G72-101SA
 • G72-130SA
 • G72-a40SA
 • G72-b10SA
 • Pavilion dm4-1000
 • Pavilion dm4-1003xx
 • Pavilion dm4-1012TX
 • Pavilion dm4-1017tx
 • Pavilion dm4-1022tx
 • Pavilion dm4-1035tx
 • Pavilion dm4-1050ca
 • Pavilion dm4-1060us
 • Pavilion dm4-1065dx
 • Pavilion dm4-1080sf
 • Pavilion dm4-1101ea
 • Pavilion dm4-1108tx
 • Pavilion dm4-1117tx
 • Pavilion dm4-1122tx
 • Pavilion dm4-1150ea
 • Pavilion dm4-1160us
 • Pavilion dm4-1164nr
 • Pavilion dm4-1180ef
 • Pavilion dm4-1218tx
 • Pavilion dm4-1265dx
 • Pavilion dm4-1300
 • Pavilion dm4-1360sf
 • Pavilion dm4t-1200 CTO
 • Pavilion dv3-2232TX
 • Pavilion dv3-4027TX
 • Pavilion dv3-4031TX
 • Pavilion dv3-4059tx
 • Pavilion dv3-4105tx
 • Pavilion dv3-4123tx
 • Pavilion dv3-4208tx
 • Pavilion dv5-1209TX SE
 • Pavilion dv5-1241la
 • Pavilion dv5-2000
 • Pavilion dv5-2129wm
 • Pavilion dv5-2134us
 • Pavilion dv5-2155dx
 • Pavilion dv6-3005sa
 • Pavilion dv6-3011TX
 • Pavilion dv6-3026tx
 • Pavilion dv6-3032sa
 • Pavilion dv6-3040sa
 • Pavilion dv6-3046sa
 • Pavilion dv6-3050eo
 • Pavilion dv6-3057sa
 • Pavilion dv6-3068ea
 • Pavilion dv6-3088la
 • Pavilion dv6-3110ea
 • Pavilion dv6-3113sa
 • Pavilion dv6-3116sa
 • Pavilion dv6-3119sa
 • Pavilion dv6-3123sa
 • Pavilion dv6-3131sa
 • Pavilion dv6-3163eo
 • Pavilion dv6-3300
 • Pavilion dv6-3351ef
 • Pavilion dv6-3362ef
 • Pavilion dv6-6001ea
 • Pavilion dv6-6002sg
 • Pavilion dv6-6005eg
 • Pavilion dv6-6007TX
 • Pavilion dv6-6011tu
 • Pavilion dv6-6022eg
 • Pavilion dv6-6026tx
 • Pavilion dv6-6051sf
 • Pavilion dv6-6063sf
 • Pavilion dv6-6091nr
 • Pavilion dv7-4002TX
 • Pavilion dv7-4020sa
 • Pavilion dv7-4035sa
 • Pavilion dv7-4050ea
 • Pavilion dv7-4130sa
 • Pavilion dv7-4150ea
 • Pavilion dv7-6000sg
 • Pavilion dv7-6004ea
 • Pavilion dv7-6006sg
 • Pavilion dv7-6011sg
 • Pavilion dv7-6012tx
 • Pavilion dv7-6015eg
 • Pavilion dv7-6055sf
 • Pavilion dv7-6081eg
 • Pavilion g4
 • Pavilion g4-1012tx
 • Pavilion g4-1015tx
 • Pavilion g4-1018tu
 • Pavilion g4-1021TU
 • Pavilion g4-1023TU
 • Pavilion g4-1039tx
 • Pavilion g4-1050tx
 • Pavilion g4t-1000 CTO
 • Pavilion g6-1006tu
 • Pavilion g6-1011tx
 • Pavilion g6-1014tu
 • Pavilion g6-1022tx
 • Pavilion g6-1025tx
 • Pavilion g6-1030tx
 • Pavilion g6-1041ef
 • Pavilion g6-1046sf
 • Pavilion g6-1051ef
 • Pavilion g7-1000sa
 • Pavilion g7-1001xx
 • Pavilion g7-1004sa
 • Pavilion g7-1007sg
 • Pavilion g7-1019wm
 • Pavilion g7-1024eg
 • Pavilion g7-1033eg
 • Pavilion g7-1045ef
 • Pavilion g7-1050sa
 • Pavilion g7-1051xx
 • Pavilion g7-1070us
 • Pavilion g7-1086eg
 • Write a review

  Please login or register to review